Data download
Your present position:Home » Service and Support » Data download

Service and Support

Contact information

JITE Electronic Industry (Shenzhen) Co., Ltd.
No. 13 Jiankeng Road, Buji Xiamen, Longgang District, Shenzhen
Zip code: 518114
+86 755-84509088
Consultation hotline:

+86 755-84509068

E-mail:marketing@jite.com.cn

Data download
  • File name
  • Size
  • Time

09 JITE Product Selection Manual (PWTB Series)

File size:1.42 MB
2019-03-05
Download

01 JITE Product Selection Manual (Complete Series)

File size:31.90 MB
2019-03-05
Download

02 JITE Product Selection Manual (Brief)

File size:7.20MB
2019-03-05
Download

03 JITE Product Selection Manual (JTB Series)

File size:3.48MB
2019-03-05
Download

04 JITE Product Selection Manual (BTB Series)

File size:6.63 MB
2019-03-05
Download

05 JITE Product Selection Manual (PTB Series)

File size:7.64 MB
2019-03-05
Download

06 JITE Product Selection Manual (STB Series)

File size:2.02MB
2019-03-05
Download

07 JITE Product Selection Manual (RTB Series)

File size:3.27 MB
2019-03-05
Download

08 JITE Product Selection Manual (Q PTB)

File size:3.50MB
2019-03-05
Download

Sample online application

Information completion

Technical support

Hotline:+86 755-84509068
E-mail:marketing@jite.com.cn

Complaints and suggestions

Hotline:+86 755-84509088
E-mail:xz@jite.com.cn
Sample online application
Complaints and suggestions